Huvudmeny

Stipendier för examensarbeten

Årligen premieras examensarbeten som integrerat hållbar utveckling med ett stipendium som delas ut av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad i samband med Days of Knowledge.

Respektive akademi ansvarar för den egna nomineringsprocessen och vilken/vilka uppsatser som ska nomineras till Strategigruppen för hållbar högskola via samordnaren för hållbar utveckling, Birgitta Påhlsson. Sista datum för nominering är den 15 september.

Bedömningsunderlag och bedömningskriterier för  examensarbeten med ett integrerat HU-perspektiv (pdf)

Mer information om nomineringsprocessen (pdf)

Kontaktuppgifter till Birgitta Påhlsson.