Huvudmeny
Bild på högskolans cykelparkering

Mål och handlingsplaner

Högskolans övergripande mål för hållbar utveckling löper på en tidsperiod om 3 år. Målen för perioden har fastställts utifrån högskolans prioriterade miljöaspekter.

I den högskolegemensamma handlingsplanen redovisas övergripande mål, detaljerade mål, utredningsmål och aktiviteter som ska genomföras under perioden. Utifrån denna handlingsplan upprättas sedan specifika planer för högskolans tre akademier samt Verksamhetsstöd.

Högskolegemensamma dokument

Målperioden 2017-2019

Tidigare mål, handlingsplaner och uppföljning

Akademi för textil, teknik och ekonomi

(Akademi 1)

Handlingsplan 2017

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

 

Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

(Akademi 2)

Handlingsplan 2017

 

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT (Akademi 3)

Handlingsplan 2017-2019

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Verksamhetsstöd

Handlingsplan 2017

Tidigare handlingsplaner och uppföljning