Huvudmeny
Skog i solsken

Mål och handlingsplaner

Högskolans övergripande mål för hållbar utveckling löper på en tidsperiod om 3 år. Målen för perioden har fastställts utifrån högskolans prioriterade miljöaspekter.

I den högskolegemensamma handlingsplanen redovisas övergripande mål, detaljerade mål, utredningsmål och aktiviteter som ska genomföras under perioden. Utifrån denna handlingsplan upprättas sedan specifika planer för högskolans tre akademier samt Verksamhetsstöd.

Högkolegemensamma dokument

Målperioden 2017-2019

Målperioden 2014-2016

Tidigare mål, handlingsplaner och uppföljning

Akademi för textil, teknik och ekonomi

(Akademi 1)

Handlingsplan 2016

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

2015 valde Akademi 1 att inte ta fram en övergripande handlingsplan för hållbar utveckling. Detta arbete integrerades istället i sektionernas generella handlingsplaner. För uppföljning av dessa se akademins sida för Verksamhetsdokument.

Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

(Akademi 2)

Handlingsplan 2016

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT (Akademi 3)

Handlingsplan 2017-2019

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Verksamhetsstöd

Handlingsplan 2016

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Mer om mål och handlingsplaner

Läs mer om arbetet med att nå målen i högskolans miljöledningssystem.

Från och med 1 juli 2014 ändrades organisationen för Högskolan i Borås och de tidigare enheterna benämnda "institutioner" försvann, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med.