Huvudmeny
Bild på ett skott från en växt som växer i en jordhög skyddad av två händer

Miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är ett verktyg som vägleder organisationen att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för minskad miljöbelastning.

Högskolan har valt att samla miljöledningssystemet  på webben. Här finner du rutiner och information kring arbetet som krävs för att nå högskolans mål för hållbar utveckling. Här finns också förklaringar till vad ett miljöledningssystem är och vilka krav som ställs på ett sådant.

Högskolan i Borås har valt att använda sig av standarden ISO 14001 i sitt miljöledningsarbete. Du kan läsa mer om detta under länken Om miljöledningssystemet.

Högskolans miljöutredning 2015 (PDF)

Högskolans miljöutredning 2010 (PDF)