Huvudmeny

Ledningens genomgång

För att ett miljöledningssystem ska bli effektivt krävs att ledningen i organisationen är aktiv. Ledningen måste fatta beslut om policy och miljömål, ta del av uppföljningar och besluta om förbättringar.

Ledningen utvärderar systemet för att säkerställa att det är tillräckligt och verkningsfullt. Ledningens genomgång som sker kontinuerligt är den viktigaste länken mellan ledningssystemet och ledningen. Under genomgången informeras ledningen om viktiga händelser och förändringar i miljöarbetet under den gångna perioden. Detta görs genom rapportering av avvikelser, revisioner, miljöprestanda, information från intressenter med mera.

Ledningen har även en viktig uppgift att fatta strategiska beslut och uttala riktlinjer för miljöledningsarbetet inför den kommande tidsperioden.

Protokollet från ledningens genomgång är ett redovisande dokument som sparas i högskolans arkiv.