Huvudmeny

Policy för hållbar utveckling

Högskolan i Borås har valt att inte ha en separat policy för miljö, utan inkluderat miljöperspektivet i en policy för det vidare begreppet hållbar utveckling.

Policyn för hållbar utveckling är ett övergripande styrdokument i arbetat med miljöledningssystemet och utgör grunden för hur organisationen fastställer mål för hållbar utveckling. Nya förhållanden och förutsättningar ska beaktas och policyn granskas därför regelbundet.

Högskolan strävar efter att policyn är kommunicerad inte bara till personalen utan till alla personer som arbetar för eller på uppdrag av högskolan.

Policyn är fastställd av styrelsen