Huvudmeny

Rutiner och andra dokument

Dokumenten i miljöledningssystemet används för att visa hur vi ska arbeta med hållbarhet eller för att visa vad vi kommit fram till i vårt arbete

Rutiner och riktlinjer används för att ha kontroll över verksamhet där risk finns för avvikelser från policy, mål samt lagar och andra krav. Rutiner och riktlinjer används i den dagliga verksamheten och ska därmed vara enkla att hitta och förstå.

Ansvar

Avfall

Avvikelsehantering

Digitala möten

Dokumentstyrning

Energi

Inköp

Intern revision

Kemikalier

Kommunikation

Kompetensutveckling

Lagar och krav

Ledningens genomgång

Miljöaspekter

Mål och handlingsplaner

Nödlägeshantering

Policy

Redovisa hållbarhetsarbete

Tjänsteresor

Från och med 1 juli 2014 ändrades Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda "institutioner" försvann, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.

Bild på ett kollegieblock och penna med en växt som slingrar sig runt blocket