Huvudmeny
Högskolans byggnad, Balder i solljus

Organisation

Rektor är ordförande i Strategigruppen för hållbar högskola och har det övergripande ansvaret för att hållbar utveckling integreras i högskolans verksamhet. Som stöd för detta arbete finns Strategigruppen för hållbar högskola och rektors samordnare för hållbar utveckling.

Handläggaren för hållbar utveckling utvecklar och samordnar högskolans miljöledningssystem och arbetar med frågor som berör organisationens direkta miljöpåverkan.

Varje akademi/enhet har också en samordnare för hållbar utveckling, som tillsammans med akademi- och enhetschef stödjer arbetet inom dessa funktioner. 

Om du har frågor och synpunkter på arbetet inom hållbar utveckling, kontakta gärna handläggaren för hållbar utveckling.