Huvudmeny

Strategigruppen för hållbar högskola

Strategigruppen för hållbar högskola med rektor som ordförande är ett rådgivande organ för frågor inom hållbar utveckling.

Exempel på frågor som tas upp till diskussion är:

  • uppföljning av hållbarhetsarbetet
  • policy och långsiktiga mål inom hållbar utveckling
  • kriterier för diplomering av kurser och examensarbeten samt kriterier för klassificering av publikationer inom hållbar utveckling
  • process för bedömning och diplomering av kurser och examensarbeten
  • högskolegemensamma aktiviteter och evenemang inom hållbar utveckling samt omvärldssamverkan

Ledamöter: