Huvudmeny

Stipendier för examensarbeten som integrerat hållbar utveckling

Bästa examensarbete som integrerat hållbar utveckling premieras med ett stipendium som delas ut av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad på Days of knowledge den 18 oktober.

Redan nu kan det därför vara idé för berörda ansvariga och examinatorer på akademierna att se över examensarbeten som kan vara aktuella för nominering.

Respektive akademi ansvarar för den egna nomineringsprocessen och vilken/vilka uppsatser som ska nomineras till Strategigruppen för hållbar högskola via samordnaren för hållbar utveckling, e-post: birgitta.pahlsson@hb.se senast den 15 september 2017.

Krav för nominering och kriterier för bedömning av examensarbeten som integrerat hållbar utveckling(pdf).

Mer information om nomineringsprocessen (pdf).