Huvudmeny

Åtgärder på akademinivå

Lika villkorsarbetet kan se olika ut beroende på vilka förutsättningar som finns på respektive akademi, sektion och/eller utbildningsprogram. Det främjande och förebyggande arbetet för likabehandling av studenter bedrivs därför på både central och lokal nivå. Respektive akademi ansvarar för att dokumentera lika villkorsarbetet utifrån lokala kartläggningar, analyser och åtgärder.