Huvudmeny

Examinationer och bedömning

För att främja likabehandling av studenter finns möjlighet att använda anonyma examinationer.

Fortlöpande åtgärder

Lika villkor behandlas i den högskolepedagogiska grundkursen
Lika villkor och likabehandling av studenter finns med i kursinnehållet på den grundläggande högskolepedagogiska kursen som är obligatorisk för alla nyanställda. kursen. Kursen startar varje hösttermin.
Ansvarig: Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, PUF,

Högskolepedagogiska insatser
Sektionen för pedagogisk utveckking och forskning, PUF, erbjuder kompetensutveckling för undervisande personal där olika former av examination och bedömning tas upp och där lika villkor och rättsäkerhet är en aspekt. 
Läs mer om aktuella kurser.

Särskilda åtgärder

Digital salstentamen
Inför eventuellt utökande av andelen digitala salstentamina ska studenter med särskilda behov beaktas.
Ansvarig: Huvudprojektledare för digital examination
Slutdatum: 2018-12-31