Huvudmeny

Studier och föräldraskap

Högskolan ska verka för att studenter ska kunna förena studier med föräldraskap.

Eftersom planering av kurser och program till största del sker på respektive akademi och sektion görs åtgärder för att främja en god studiemiljö för studenter som har föräldraansvar främst på lokal nivå. 

Särskild åtgärd 2018

Rutin för schemaläggning
Ett förslag till regler kring schemaläggning ska tas fram.
Ansvarig: Arbetsgruppen för lika villkor
Slutdatum: 2018-12-31