Huvudmeny

Arkivering

Här finns information om rutiner samt styrdokument för arkivering vid Högskolan i Borås.

Instruktioner och handböcker

Arkivhandbok för institutionspersonal (pdf)

Arkivbildningsplaner

Hanteringen av handlingar vid en statlig myndighet som Högskolan i Borås är strikt reglerad genom lagstiftning. För att underlätta för enskilda anställda har arkivbildningsplaner tagits fram. Dessa beskriver vilka handlingar som måste sparas respektive får gallras efter viss tid. Eftersom arkivbildningsplanerna utgår från lagar och författningar, är det obligatoriskt att följa dem.

Enheter/avdelningar (utgår från tidigare organisation):

För det som tidigare var:

Forskning:

Registrering och arkivering av sociala medier:

Vid leverans till arkivet

Leveransreversal är en slags följesedel som medföljer de handlingar som ska lämnas in till arkivet.

Beställa kopior av arkivhandlingar

Eftersom handlingarna i arkivet är unika kan vi inte låna ut dem. Däremot finns det möjlighet att beställa en kopia på en handling i arkivet. För större beställningar tar vi ut en avgift enligt avgiftsförordningen enligt följande; de första nio sidorna är gratis, den tionde kostar femtio (50) kronor och därefter kostar varje sida två kronor styck.