Huvudmeny

Inköpsprocessen

Nedan följer ett flödesschema över hur inköpsprocessen ska gå till.

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda "institutioner" försvinner. I dokument och bilder skapade före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.

Inköpsprocessen (Word-fil)

Flödesschema för inköp