Huvudmeny
Bild på Sandgärdet byggnadens fasad med texten Högskolan i Borås

Högskolans utvecklingsarbete

Från och med den 1 juli 2014 har Högskolan i Borås en ny organisation med tre akademier och ett samlat verksamhetsstöd.

På dessa sidor kan du läsa mer om det arbete som genomförts sedan rektor Björn Brorström i början av 2013 presenterade ett förslag på ny organisation. Du kommer även fortsättningsvis att kunna följa det pågående arbetet på dessa sidor.

Utvecklingsarbetet hade två utgångspunkter: att omständigheter i samhället i stort skapar ett omvandlingstryck samt att det inom högskolan finns en egen drivkraft för att bli ett starkare lärosäte.