Huvudmeny

Innovationsråd

Innovationsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande samverkan, innovation och nyttiggörande.

Rektor har utsett akademichef Mikael Löfström till ordförande i rådet. 

I rådet ska förutom rådets ordförande ingå följande befattningar/roller:

Studentkåren har rätt att ha en (1) representant.