Huvudmeny

Innovationsråd

Innovationsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande samverkan, innovation och nyttiggörande.

Rektor har utsett samverkansstrateg Anna Bergstrand till tf ordförande i rådet. 

I rådet ingår förutom rådets ordförande följande befattningar/roller:

Studentkåren har rätt att ha en (1) representant.