Huvudmeny

Innovationsråd

Innovationsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande samverkan, innovation och nyttiggörande.

Utvecklingsdirektör, Staffan Lööf leder rådet.

I rådet ska förutom utvecklingsdirektören ingå följande befattningar/roller:

Studentkåren har rätt att ha en (1) representant.