Huvudmeny

Kvalitetsråd

Kvalitetsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande högskolans systematiska kvalitetsarbete.

Prorektor Jenny Johannisson leder rådet.

I rådet ska förutom prorektor ingå:

  • Högskolans kvalitetssamordnare, Karen Nowé Hedvall
  • Akademiernas samordnare för kvalitetsarbete
  • Verksamhetsstödets samordnare för kvalitetsarbete
  • En (1) representant från respektive nämnd

Studentkåren har rätt att ha två (2) representanter.