Huvudmeny

Kvalitetsråd

Kvalitetsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande högskolans systematiska kvalitetsarbete.

Prorektor Jenny Johannisson leder rådet.

I rådet ska förutom prorektor ingå:

Studentkåren har rätt att ha två (2) representanter.