Huvudmeny

Rektors ledningsråd

Rektors ledningsråd har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande strategiska frågor av högskolegemensam karaktär med särskild inriktning mot verksamhetsstyrning och arbetsgivarfrågor. Rådet har särskilt ansvar för att värna helhet och samarbete mellan högskolans delar.

I rådet ska förutom rektor ingå följande befattningar/roller:

Rektor Björn Brorström leder rådet. Studentkåren har rätt att ha en (1) representant.