Huvudmeny

Rektors nämndråd

Rektors nämndråd har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande kvalitet i utbildning och forskning.

I rådet ska förutom rektor ingå följande befattningar/roller:

Rektor Björn Brorström leder rådet. Studentkåren har rätt att ha en (1) representant.