Huvudmeny

Utbildningsråd

Utbildningsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande utbildning på grund- och avancerad nivå.

Rektor har utsett akademichef Lotta Englund till ordförande i rådet.

Utbildningsrådet ska, förutom rådets ordförande, bestå av:

  • Prorektor Jörgen Tholin
  • Sju (7) ledamöter vilka utses av rektor efter förslag från akademicheferna. 

Studentkåren har rätt att ha två (2) representanter.