Huvudmeny

Utbildningsråd

Utbildningsrådet har till uppgift att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande utbildning på grund- och avancerad nivå.

Rektor har utsett akademichef Lotta Englund till ordförande i rådet.

Utbildningsrådet ska, förutom rådets ordförande, bestå av:

  • Prorektor Jörgen Tholin
  • A1 Kimmo Kurkinen
  • A1 Kristina Gutfelt
  • A1 Glenn Fihn
  • A2 Ingela Rydström
  • A2 Päivi Riestola
  • A3 Cecilia Sönströd
  • A3 Lill Langelotz
  • VS Thomas Johansson

Adjungerad i rådet är även högskolan utbildningssamordnare Johan Drotz

Studentkåren har rätt att ha två (2) representanter.