Huvudmeny

Forsknings- och utbildningsnämnden

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU) har det övergripande ansvaret för att främja forskning och forskarutbildning samt att bevaka att utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vilar på vetenskaplig grund.

FoU-nämndens ansvarsområde omfattar inte utbildningar med konstnärlig inriktning, konstnärlig forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. För detta finns ett särskilt inrättat organ: Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning.

FoU-nämnden har dessutom delegerat ansvar till olika utskott. Högskoleövergripande utskott är Anställningsutskottet. För varje forskningsområde som FoU ansvarar för finns det ett forskarutbildningsutskott. Fem utbildningsutskott ansvarar för de utbildningar högskolan bedriver på grundnivå och avancerad nivå, Organisations- och delegationsordning för utbildningsutskott dnr 462-14. Ansvarsfördelningen mellan utbildningsutskott tar sin utgångspunkt utifrån ett akademiöverskridande perspektiv där den examen som utbildningen leder till blir direkt styrande för vilket utskott som har att hanterar utbildningen. Ansvarsfördelningen av högskolans utbildningar redovisas i Ansvarsfördelning mellan utbildningsutskott vid Högskolan i Borås, dnr 69-15. Fristående kurser läggs fram för relevant utskott.

Ledamöter

 • Martin G Erikson, ordförande
 • Eva Gustafsson, vice ordförande
 • Natalie Bengtsson, studentrepresentant
 • Stefan Cronholm
 • Anita Eriksson
 • Erland Johnson, extern ledamot
 • Frances Hultgren
 • Berit Lindahl
 • Agnes Nagy
 • Rasoul Nejadmehr, extern ledamot
 • Jan Nolin
 • Tobias Richards
 • Amira Sofie Sandin, doktorandrepresentant
 • Leif Sandsjö
 • Ilona Sárvári Horváth
 • Annelie Sundler
 • Kevin Rylander, studentrepresentant

Övriga kallade

 • Johan Drotz, utbildningssamordnare
 • Hanna Kantola, forskarutbildningssamordnare
 • Anders Nylund, kvalitetssamordnare
 • Hanna Landin, ordförande Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning

Sekreterare

 • Carina Kauppi

Se förteckningen över ledamöter och mandatperioder (pdf)

FoU-nämndens utvecklingsprojekt

 

Sammanträdestider våren 2018

 • 2018-01-18, kl. 12.30 - 16.30 A716
 • 2018-02-15, kl. 12.30 - 16.30 A716
 • 2018-03-15, kl. 12.30 - 16.30 Tornrummet
 • 2018-04-11--12, heldagar
 • 2018-05-03, kl. 12.30 - 16.30 A716
 • 2018-06-07, kl. 12.30 - 16.30 A716

Sammanträdestider hösten 2018

 • 2018-08-23, kl. 12.30 - 16.30 A716
 • 2018-09-13, kl. 12.30 - 16.30 A716
 • 2018-10-17--18 heldagar
 • 2018-11-29, kl. 12.30 - 16.30 A716
 • 2018-12-20, kl. 12.30 - 16.30 A716

Sammanträdestider våren 2019

 • 2019-01-17, kl. 12.30 - 16.30 A716

Övriga mötestidern för hösten 2018 beslutas under våren.

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.