Huvudmeny

Biblioteks- och informationsvetenskap

Mandatperiod juli 2015 t.o.m. juni 2018

Inskick av ärenden ska vara sekreteraren tillhanda senast 10 dagar innan sammanträdet

Ledamöter

Företrädare för studerande

Adjungerade

  • Adjungerad Claes Lennartsson, chef för Sektionen Bibliotek och informationsvetenskap
  • Adjungerad Åsa Söderlind, samordnare/studierektor för forskarutbildning

Sekreterare

Jonas Edberg

Forskarutbildningsutskottet Biblioteks- och informationsvetenskap säkrar och står bakom den forskarutbildning som bedrivs i biblioteks- och informationsvetenskap och följer därmed en doktorand från antagninsprocessen till spikningen av avhandlingen. Däremellan utser forskarutbildningsutskottet handledare för doktoranden, samt beslutar om och fastställer kursplaner för forskarkurser inom ämnesområdet. Vid disputationer och licentiatseminarier, utser nämnden granskare, opponenter och betygsnämnd.

Kommande mötesdagar

  • Onsdag 26 oktober kl 10.00-12.00
  • Tisdag 22 november kl 10.00-12.00
  • Tisdag 20 december kl 10.00-12.00
  • Tisdag 10 januari 2017 kl 10.00-12.00

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Äldre protokoll samt undertecknade protokoll kan hämtas ut från registraturet.