Huvudmeny

Biblioteks- och informationsvetenskap

Mandatperiod juli 2015 t.o.m. juni 2018

Inskick av ärenden ska vara sekreteraren tillhanda senast 10 dagar innan sammanträdet

Ledamöter

Företrädare för studerande

Adjungerade

  • Adjungerad Claes Lennartsson, chef för Sektionen Bibliotek och informationsvetenskap
  • Adjungerad Åsa Söderlind, samordnare/studierektor för forskarutbildning

Sekreterare fr o m 2018-01-01

 Anette Trennedal

Forskarutbildningsutskottet Biblioteks- och informationsvetenskap säkrar och står bakom den forskarutbildning som bedrivs i biblioteks- och informationsvetenskap och följer därmed en doktorand från antagningsprocessen till spikningen av avhandlingen. Däremellan utser forskarutbildningsutskottet handledare för doktoranden, samt beslutar om och fastställer kursplaner för forskarkurser inom ämnesområdet. Vid disputationer och licentiatseminarier, utser nämnden granskare, opponenter och betygsnämnd.

Mötesdagar 2018

16 januari         10.00-12.00
14 februari      10.00-12.00
06 mars           10.00-12.00
16 april           10.00-12.00
5 juni              10.00-12.00
4 september    10.00-12.00
2 oktober        10.00-12.00
6 november     10.00-12.00
4 december      10.00-12.00

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.