Huvudmeny

Resursåtervinning

Mandatperiod 2015-06-01 - 2018-06-30

Ledamöter

Tobias Richards, ordförande 
Kim Bolton, vice ordförande
Staffan Svensson
Mohammad Taherzadeh
Kamran Rousta, studentrepresentant
Konstantinos Chandolias, studentrepresentant

Adjungerade

Tomas Wahnström, studierektor för forskarutbildningen
Peter Therning, sektionschef

Sekreterare

Irene Lammassaari

Kommande mötestider

11 januari kl. 13
8 februari kl. 13
15 mars kl. 11
26 april kl. 13
31 maj kl. 13

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.