Huvudmeny

Textil och mode

Forskningsområdet Textil och mode kan utfärda tre olika doktorsexamina. Två av dessa är generella examina och en avser konstnärlig examen. De två generella examina avser Textilt management och Textil materialteknik, den konstnärliga examen avser ämnet Design. Ansvaret för de generella forskarutbildningarna har delegerats från Forsknings- och utbildningsnämnden till forskarutbildningsutskottet för Textil och mode.

För den konstnärliga forskarutbildningen ansvarar däremot Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning (KFU).

Mandatperiod 2015-07-01 - 2018-06-30

Ledamöter

Vincent Nierstratsz (ordförande)
Nils-Krister Persson

Adjungerade

Eva Gustafsson
Rudrajeet Pal
Tina Ingdahl Carlson
Mikael Skrifvars

Företrädare för studerande

Sina Seipel
Ida Hermansson

 Sekreterare

Anette Trennedal

Mötestider 

2016

2016-01-18, kl 09:00-11:00
2016-03-08, kl 09:00-11:00
2016-04-11, kl 09:00-11:00
2016-05-09, kl 09:00-11:00
2016-05-30, kl 09:00-11:00 Ajourneras till 13 juni kl. 9:00

2016-08-29, kl 09:00-11:00
2016-10-03, kl 09:00-11:00

2016-11-07, kl 09:00-11:00
2016-12-12, kl 09:00-11:00

 

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.