Huvudmeny

Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT

Ledamöter

Mikael Gunnarsson, ordförande
Carina Hallqvist, ledamot
Anders Gidenstam, ledamot
Veronica Johansson, ledamot
Kevin Rylander Nordberg, studentrepresentant

Gunnel Maiwald, sekreterare

Jenny Lindberg, suppleant
Håkan Sundell, suppleant 

Utbildningar

  • Examen med huvudområde biblioteks- och informationsvetenskap
  • Examen med huvudområde informationsarkitektur
  • Examen med huvudområde informatik
  • Examen med huvudområde information management

Sammanträden 2018

(Deadline för inlämning av underlag till sekreterare/ordförande inom parentes)

Vårterminen

30/1, (9/1)
6/3, (13/2)
24/4, (3/4)
29/5, (2/5)
12/6, (2/5) OBS! Endast om utskottet inte hinner behandla alla ärenden som inkommit den 2/5, på sammanträdet den 29/5!

Höstterminen

25/9, (4/9)
6/11, (16/10)
11/12, (20/11)

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.