Huvudmeny

Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT

Ledamöter

Mikael Gunnarsson, ordförande
Carina Hallqvist, ledamot
Anders Gidenstam, ledamot
Veronica Johansson, ledamot
Natalie Bengtsson, studentrepresentant
Tuwe Löfström, suppleant
suppleant 

Gunnel Mailwald, sekreterare

Utbildningar

  • Examen med huvudområde biblioteks- och informationsvetenskap
  • Examen med huvudområde informationsarkitektur
  • Examen med huvudområde informatik
  • Examen med huvudområde information management

Sammanträdestider

(Deadline för inlämning av underlag inom parentes. Senast kl. 12.00)

Hösten 2016 

27/9 (6/9)
8/11 (18/10)
13/12 (22/11)

Med reservation för eventuella ändringar. 

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.

Tidigare protokoll kan begäras ut från högskolans arkiv.