Huvudmeny

Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv

Ledamöter

Marcus Gianneschi, ordförande
Roy Liff, ledamot
Agneta Kullén Engström, ledamot
Jenny Balkow, suppleant
Kjell Johansson, suppleant
Anette Gustafsson, suppleant
Susann Evertsson, sekreterare

Utbildningar

  • Civilekonomexamen
  • Examen med huvudområde företagsekonomi
  • Examen med huvudområde textilt management
  • Examen med huvudområde offentlig förvaltning
  • Examen med huvudområde arbetsvetenskap
  • Examen med huvudområde vård- och omsorgsadministration

Mötestider 2016/2017

Mötestider 2016/2017 (pdf).

Protokoll