Huvudmeny

Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande

Ledamöter

Anna Hellén, ordförande
Kristina Bartley, ledamot (vice ordförande)
Mary-Anne Holfve-Sabel, ledamot
Marika Eriksson, studentrepresentant
Lillemor Adrianson, ledamot
Magnus Levinsson, suppleant
Marita Cronqvist, suppleant
Natalie Bengtsson, studentrepresentant
Charlotte Svensson, sekreterare

Utbildningar

  • Lärarexamen (lärarutbildning enligt 2007 års förordning eller tidigare)
  • Förskollärarexamen
  • Grundlärarexamen, inriktning fritidshem, F-3 samt 4-6
  • Ämneslärarexamen
  • Examen med huvudområde pedagogik
  • Examen med huvudområde utbildningsvetenskap
  • Examen med huvudområde pedagogiskt arbete

Mötestider 2017

(Deadline för inlämning av handlingar inom parentes, samtliga dokument och all information i ett ärende skickas i ett och samma meddelande till uuped@hb.se)

Hösten 2017

5/9 (16/8)
9/10 (18/9)
15/11 (30/10)
14/12 (24/11)
9/1 (13/12)