Huvudmeny

Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande

Ledamöter

Anna Hellén, ordförande
Kristina Bartley, ledamot (vice ordförande)
Mary-Anne Holfve-Sabel, ledamot
Marika Eriksson, studentrepresentant
Lillemor Adrianson, suppleant (ledamot)
Marita Cronqvist, suppleant (ledamot)
Natalie Bengtsson, studentrepresentant
Charlotte Svensson, sekreterare

Utbildningar

  • Lärarexamen (lärarutbildning enligt 2007 års förordning eller tidigare)
  • Förskollärarexamen
  • Grundlärarexamen, inriktning fritidshem, F-3 samt 4-6
  • Ämneslärarexamen
  • Examen med huvudområde pedagogik
  • Examen med huvudområde utbildningsvetenskap
  • Examen med huvudområde pedagogiskt arbete

Mötestider 2017

(Deadline för inlämning av handlingar inom parentes, samtliga dokument och all information i ett ärende skickas i ett och samma meddelande till uuped@hb.se)

Våren 2017

8/2 (18/1)
7/3 (15/2)
10/4 (21/3)
9/5 (18/4)
8/6 (16/5) 

Protokoll 2016

2016-02-25
2016-02-04
2016-01-11

Protokoll 2015

2015-12-08
2015-11-24
2015-10-15

2015-09-17
2015-08-13

Protokoll tidigare utskottsstruktur