Huvudmeny

Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande

Ledamöter

Anna Hellén, ordförande
Kristina Bartley, ledamot (vice ordförande)
Mary-Anne Holfve-Sabel, ledamot
Kevin Rylander Nordberg, studentrepresentant kårstyrelsen
Lillemor Adrianson, ledamot
Magnus Levinsson, suppleant
Marita Cronqvist, suppleant
Vakans, studentrepresentant lärarutbildningen
Charlotte Svensson, sekreterare

Utbildningar

  • Lärarexamen (lärarutbildning enligt 2007 års förordning eller tidigare)
  • Förskollärarexamen
  • Grundlärarexamen, inriktning fritidshem, F-3 samt 4-6
  • Ämneslärarexamen
  • Examen med huvudområde pedagogik
  • Examen med huvudområde utbildningsvetenskap
  • Examen med huvudområde pedagogiskt arbete

Mötestider 2018

(Deadline för inlämning av handlingar inom parentes, samtliga dokument och all information i ett ärende skickas i ett och samma meddelande till uuped@hb.se)

Våren 2018

8/2 (20/1)
13/3 (21/2)
10/4 (19/3)
17/5 (23/4)
12/6 (21/5)
14/8 (23/7)