Huvudmeny

Utskottet för utbildningar inom teknik

Ledamöter

Anders Persson, ordförande
Peter Ahlström, ledamot
Joel Peterson, suppleant
Lena Berglin, suppleant
Lolo Lebedinski, sekreterare 
Patrik Lennartsson, ledamot
Henrik Ringsberg, ledamot
Natalie Bengtsson, studeranderepresentant 

Utbildningar

 • Högskoleingenjörsexamen
 • Examen med huvudområde energi- och materialåtervinning
 • Examen med huvudområde resursåtervinning
 • Examen med huvudområde byggteknik
 • Examen med huvudområde energiteknik
 • Examen med huvudområde industriell ekonomi
 • Examen med huvudområde kemiteknik
 • Examen med huvudområde maskinteknik
 • Examen med huvudområde textilteknik
 • Examen med huvudområde textilteknologi

Sammanträdesdatum

HT 16

 • Fredag 23 september 13:00-16:00
 • Fredag 28 oktober 13:00-16:00
 • Fredag 25 november 13:00-16:00
 • Fredag 16 december 13:00-16:00

VT 17

 • Fredag 3 februari 13:00-16:00
 • Fredag 3 mars 13:00-16:00
 • Fredag 7 april 13:00-16:00
 • Fredag 5 maj 13:00-16:00
 • Fredag 9 juni 13:00-16:00

Protokoll