Huvudmeny

Utskottet för utbildningar inom teknik

Ledamöter

Anders Persson, ordförande
Peter Ahlström, ledamot
Joel Peterson, suppleant
Lena Berglin, suppleant
Patrik Lennartsson, ledamot
Henrik Ringsberg, ledamot
Kevin Rylander Nordberg, studeranderepresentant 
Malin Petersson, sekreterare

Utbildningar

  • Högskoleingenjörsexamen
  • Examen med huvudområde energi- och materialåtervinning
  • Examen med huvudområde resursåtervinning
  • Examen med huvudområde byggteknik
  • Examen med huvudområde energiteknik
  • Examen med huvudområde industriell ekonomi
  • Examen med huvudområde kemiteknik
  • Examen med huvudområde maskinteknik
  • Examen med huvudområde textilteknik
  • Examen med huvudområde textilteknologi

Protokoll