Huvudmeny

Utskottet för utbildningar inom vård

Ledamöter

Berit Lindahl, ordförande
Thomas Eriksson
, ledamot, vise ordförande
Anneli Sundler, ledamot
Lina Palmér, ledamot
Sepideh Olausson, suppleant
Laura Darcy, suppleant
Irene Lammassaari, sekreterare 

Utbildningar

  • Sjuksköterskeexamen
  • Specialistsjuksköterskeexamen
  • Barnmorskeexamen
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap
  • Examen med huvudområde sexuell och reproduktiv hälsa
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö 

Mötestider

Mötestider ht16 - v17 (pdf)

Mötestider ht15- vt16 (pdf)

 

Protokoll 2016

2016-11-23
2016-10-26

2016-09-28

2016-08-29

2016-06-22

2016-05-25

2016-04-27

2016-03-30

2016-02-24

2016-01-27

Protokoll 2015

2015-12-16
2015-11-18

2015-10-21
2015-09-23

2015-08-28

2015-06-17
2015-04-24
2015-03-27
2015-02-27