Huvudmeny

Utskottet för utbildningar inom vård

Ledamöter

Berit Lindahl, ordförande
Thomas Eriksson
, ledamot, vice ordförande
Anneli Sundler, ledamot
Lina Palmér, ledamot
Elisabeth Lindberg, suppleant
Laura Darcy, suppleant
Irene Lammassaari, sekreterare 

Kevin Rylander, studentrepresentant
Evelina Edvinsson Engström, studentrepresentant
Sebastian Åkerblom, studentrepresentant

 

Utbildningar

  • Sjuksköterskeexamen
  • Specialistsjuksköterskeexamen
  • Barnmorskeexamen
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap
  • Examen med huvudområde sexuell och reproduktiv hälsa
  • Examen med huvudområde vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö 

Mötestider

Mötestider ht17- vt18(pdf)

Mötestider ht16 - v17 (pdf)

 

 


För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.