Huvudmeny

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning

Nämnden har det övergripande ansvaret för det konstnärliga utvecklingsarbetet vid högskolan och svarar för beredning av och förslag i ärenden vid anställning av professorer, lektorer och forskarassistenter inom det konstnärliga utvecklingsområdet.

Högskoleverket beviljade 2007-05-29 Högskolan i Borås generella rättigheter att utfärda konstnärliga kandidat- och masterexamina. Varje högskola som har konstnärlig utbildning ska enligt Högskoleförordningen ha en nämnd med ansvar för det konstnärliga utvecklingsarbetet. Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning vid Högskolan i Borås (KFU) inrättades av högskolans styrelse hösten 2007.

Ledamöterna i KFU utgörs av tre lärare med tillsvidareanställning vid Högskolan i Borås samt av två externa ledamöter. Utöver dessa ledamöter har studenterna rätt att vara representerade med två ledamöter. De externa ledamöterna samt representanterna för lärarna utses genom val av berörda lärare för en tid om tre år.

Ledamöter

Hanna Landin, ordförande 
Tonje Kristensen Johnstone, vice ordförande
Clemens Thornquist, ledamot
Delia Dumitrescu, ledamot
Anders Hultqvist, extern ledamot
Madeleine Thorell, studentrepresentant

Övriga kallade

Martin G Erikson, ordförande Forsknings- och utbildningsnämnden
Hanna Kantola, Forskningssamordnare
Johan Drotz, Utbildningssamordnare

Ersättare

Pia Mouwitz

Sekreterare

Marie Wennberg

Handlingar till nämndens möten skall skickas till e-postadressen kfu-namnden@hb.se senast 10 arbetsdagar före mötesdagen samt underskrivet i pappersformat till sekreteraren.

Nedan följer datum för nämndens möten samt inom parentes datum för inlämning av handlingar.


VT2017
2017-02-01 kl 13.00 - 16.00 (2017-01-18) A716
2017-03-15 kl 13.00 - 16.00 (2017-03-01) A716
2017-04-26 kl 13.00 - 16.00 (2017-04-10) A716
2017-06-14 kl 13.00 - 16.00 /2017-05-29) A716

Protokoll


För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.