Huvudmeny

Rådgivande organ

Högskolan har ett antal råd vilka ha till uppgift att vara rådgivande och ge förslag på beslut inom sina områden.

Utöver dessa rådgivande organ finns också Rådgivande organ kopplade till ledningen.