Huvudmeny
Databaser

2017-01-11

Förändringar i databasutbudet

Några förändringar i utbudet av abonnerade databaser och informationsresurser har gjorts för 2017.

Nya databaser A+ Education: Fulltextdatabas inom utbildning och pedagogik med material från Australien och Nya Zeeland. En av producenterna är Australian Council for Educational Research.Totalt innehåller databasen ca 50 000 artiklar i fulltext. Uppdateringar görs varje månad. Greenleaf Online Library: Databasen Greenleaf Online Library innehåller e-böcker och artiklar främst inom området inom hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Databasen produceras av Greenleaf Publishing...