Huvudmeny

Arbetsmiljöhandbok

Välkommen till högskolans arbetsmiljöhandbok!

Det är mycket att tänka på när det kommer till arbetsmiljöarbetet. För att underlätta arbetet för både chefer, skyddsombud och medarbetare finns allt material samlat här i arbetsmiljöhandboken.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är grunden i allt arbete som har med arbetsmiljön att göra. Genom att systematiskt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp olika delar skapas förutsättningar för en god arbetsmiljö fri från ohälsa och olycksfall.

Högskolans övergripande policys

Arbetsmiljöpolicy
Alkohol- och drogpolicy