Huvudmeny

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av den dagliga verksamheten. På dessa sidor finns stöd för dig som aktivt arbetar med de här frågorna inom organisationen.

Figur med texten "Fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden" i mitten och en cirkel runtom kring med texten "undersökning > riskbedömning > åtgärder > kontroll

Arbetsmiljöarbetet ska ha sin utgångspunkt i högskolans arbetsmiljöpolicy.

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda "institutioner" försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.