Huvudmeny

Ekonomi

Här finns ekonomiska anvisningar och rekommendationer för dig som i någon form arbetar med ekonomi på högskolan.

Manual ekonomiadministrativa rutiner

Kontaktpersoner i ekonomifrågor:

 

Louise Holmgren

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
Sektionen för ingenjörsvetenskap
Forskarskola Resursåtervinning
CHSB

Ida Noring

Sektionen för företagsekonomi och textilt management
SIIR

Lars Björkman

Sektionen för textilteknologi
Sektionen för design
Verkstäder textil
Forskarskola Textil och mode

Josefine Randenius

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Anna-Lena Johansson

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Peter Thulin

Sektionen för lärarutbildning
Sektionen för förskollärarutbildning
Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning
Sektionen för Informationsteknologi

Anita Granholm

Verksamhetsstöd

Petra Lindberg

Rektor
Nämnderna
Science Park, Smart Textiles och GIO

 

 

Information kundfakturering

Vid kundfakturering ska ifyllt faktureringsunderlag och eventuella bilagor skickas med internposten. Om avtalet redan innehåller motsvarande uppgifter som mallen för faktureringsunderlag kan avtalet utgöra underlag för fakturering. Då behöver inte mallen fyllas i.

Vid normalfallet skickas fakturan till kunden senast tre veckor efter att underlaget har inkommit till avdelningen Ekonomi.

Kontaktpersoner för fakturering är Annika Edvardsson och Maria Herbertsson.

Mall fakturaunderlag (Excel-fil)