Huvudmeny

Bokslut

Månadsbokslut

Berörd ekonom ska kontrollera följande inför månadsbokslut:

 • att kostnader som tillhör projektet har bokförts
  - leverantörsfakturor
  - lön
  - interna omföringar
  - interna faktureringar
  - pålägg (om det ska göras manuellt annars sköter triggern detta)
 • att all fakturering och alla rekvisitioner är gjorda för perioden
 • att intäkter har konterats på rätt konto

Avdelningen Ekonomi ska genomföra följande inför månadsbokslut:

 • köra avskrivningarna
 •  köra påläggstriggern

Helår

Berörd ekonom ska kontrollera följande inför helårsbokslut:

 • att kostnader som tillhör projektet har bokförts
  - leverantörsfakturor
  - lön
  - interna omföringar
  - interna faktureringar
  - pålägg (om det ska göras manuellt annars sköter triggern detta)
 • att all fakturering och alla rekvisitioner är gjorda för perioden
 • att intäkter har konterats på rätt konto
 • att projektet har rätt verksamhetsgren
 • att motpart är rätt när inbetalaren är statlig

På brytdagen ska uppdaterade inventeringsprotokoll och projektinformation finnas på G-arean (projektpärmar).

Avdelningen Ekonomi ska genomföra följande inför helårsbokslut:

 • köra avskrivningarna
 • köra påläggstriggern
 • kontrollera att inventeringsprotokoll och projektinformation på G-arean är fullständig och uppdaterad
 • stämma av transfereringar. Är saldot på 7-konto = 0?
 • periodisera de pågående projekten
 • kontrollera att alla projekt har saldo 0 (att inget projekt ligger kvar och påverkar högskolans resultat)
 • stämma av och kontrollera substansen i fodringar och skulder mot projektpärmen
 • skriva ut resultatkontomall och balanskontomall för alla projekt som har saldo på kontona 1631, 1632, 1641, 1642, 2731, 2732, 2741 och 2742 och bifoga resultatrapporter för respektive projekt i bokslutspärmen
 • rätta eventuella fel

Berörd ekonom ska efter avslutat bokslut:

 • analysera bokföringen i projekten
 • jämföra projektets utfall med budgeten i samråd med projektledaren