Huvudmeny

Full kostnadstäckning

Full kostnadstäckning för externfinansierad verksamhet

I normalfallet ska man vid kalkylering av kostnader i ett externt projekt tillämpa principen om full kostnadstäckning. Det betyder att samtliga kostnader för projektet inklusive projektets andel av högskolans/enhetens gemensamma kostnader ska täckas av projektmedel.

Projektmedel kan bestå av medel från externa finansiärer och medfinansiering från högskolan.