Huvudmeny

Lokalkostnader

Hur beräknas lokalkostnader?

I en del externfinansierade projekt ska lokalkostnader redovisas utifrån faktiska kostnader. 

Internhyran för år 2016 är 2 613 kr/kvm.

Internhyran för år 2017 är 2 601 kr/kvm.

Uppgift om aktuell internhyra lämnas av avdelningen Ekonomi.

Timkostnad för tjänsterum beräknas enligt följande:
antal m2 * årskostnad per m2 / årsarbetstid = timkostnad

Exempel

Storlek på tjänsterum: 15 m2
Årskostnad per m2: 2 613 kr
Årsarbetstid: 1 700 timmar

15 * 2613 / 1 700 = 23,06 kr/timme