Huvudmeny

Lönekostnadspålägg

Lönekostnadspålägget för år 2016 består av följande (för personer under 26 år och över 65 år se separata uppgifter i excel-filen nedan)

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42%
Slutliga/preliminära premier för statens avtalsförsäkringar (Högskolan i Borås) inklusive särskild löneskatt på pensionskostnader 12%
Individuell ålderspension 2,5%
Särskild löneskatt (24,26%) på individuell ålderspension 0,607%
Kompletterande ålderspension (Kåpan) 2,0%
Särskild löneskatt (24,26%) på Kåpan 0,485%
Trygghetsstiftelsen 0,3%
Medlemsavgift Arbetsgivarverket 0,085%
Summa 49,897%
Avsättning för kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder  0,3%
Ny summa 49,697%


Till detta tillkommer semesterlönetillägg och löneuppräkning.

Lönekostnadspålägg fördelat per konto (excel-fil)

Semesterlönetillägg

Ålder      Semesterlönetillägg i procent av årslönen 
< 30 år 1,027%
30-39 år 1,137%
> 39 år 1,283%


Lkp + semesterlönetillägg 2016

Ålder %
< 30 51,23
30-39 51,40
> 39 51,62


För följande år bör följande procentsatser användas för att täcka in kostnader för lönekostnadspålägg, semesterlönetillägg och löneuppräkning:

Utgångspunkt är lön i 2015 års lönenivå (prognostiserad löneökning 2,5%):

2016 52 %
2017 56 %
2018 60 %
2019 64 %
2020 68 %

Lönekostnadspålägg 2015 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil
L
önekostnadspålägg 2014 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2013 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2012 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)

Lönekostnadspålägg 2011 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2010 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2009 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2008 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2007 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)