Huvudmeny

Lönekostnadspålägg

Lönekostnadspålägget för år 2017 består av följande (för personer under 26 år och över 65 år se separata uppgifter i excel-filen nedan)

Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,420
Statens avtalsförsäkringspremie 11,500
Individuell ålderspension inkl. löneskatt 3,107
Kåpan inkl. löneskatt 2,485
Medlemsavgift Arbetsgivarverket 0,080
Trygghetstiftelsen 0,300
Rådet för partsgemensamt stöd 0,055
Lokala utvecklingmedel 0,300
   
Summa LKP i procent 49,247
Till detta tillkommer semesterlönetillägg och löneuppräkning.

Lönekostnadspålägg fördelat per konto (excel-fil)


Semesterlönetillägg

Ålder      Semesterlönetillägg i procent av årslönen 
< 30 år 1,027%
30-39 år 1,137%
> 39 år 1,283%


Lkp + semesterlönetillägg 2017

Ålder %
< 30 50,78
30-39 50,94
> 39 51,16

 

Lönekostnadspålägg 2016 (obs ej faktiskt utall utan beräknad lkp) (Pdf-fil)
Lönekostnadspålägg 2015 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
L
önekostnadspålägg 2014 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2013 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2012 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)

Lönekostnadspålägg 2011 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2010 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2009 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2008 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2007 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)