Huvudmeny

Lönekostnadspålägg

Lönekostnadspålägget för år 2018 består av följande (för personer över 65 år se separata uppgifter i excel-filen nedan)

  Födda Födda
  1953-1987 1988-senare
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,420 31,420
Statens avtalsförsäkringspremie 11,500 11,500
Individuell ålderspension inkl. löneskatt 3,107 3,107
Kåpan inkl. löneskatt 2,485 2,485
Kåpan Flex inkl. löneskatt 0,000 1,864
Medlemsavgift Arbetsgivarverket 0,080 0,080
Trygghetstiftelsen 0,300 0,300
Rådet för partsgemensamt stöd 0,055 0,055
Lokala utvecklingmedel 0,300 0,300
   
Summa LKP i procent 49,247 51,111


Till detta tillkommer semesterlönetillägg och löneuppräkning.

Lönekostnadspålägg fördelat per konto (excel-fil)

Semesterlönetillägg

Ålder      Semesterlönetillägg i procent av årslönen 
< 30 år 1,027 %
30-39 år 1,137 %
> 39 år 1,283 %

 

Lkp + semesterlönetillägg 2018

Ålder %
< 30 52,66 %
30-39 50,94 %
> 39 51,16 %

 

Lkp + semesterlönetillägg + löneuppräkning 2018-2023

För följande år bör följande procentsatser användas för att täcka in kostnader för lönekostnadspålägg, semesterlönetillägg och löneuppräkning:

Utgångspunkt är lön i 2017 års lönenivå (prognostiserad löneökning 2,5%):

Ålder
2018 2019 2020 2021 2022 2023
< 30 53,62 %
57,46 %
61,39 %
65,43 %
69,56 %
73,80 %
30-39 51,89 %
55,68 %
59,58 %
63,57 %
67,66 %
71,85 %
> 39
52,11 %
55,91 %
59,81 %
63,80 %
67,90 %
72,09 %

 

Lönekostnadspålägg 2017 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2016 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Pdf-fil)

Lönekostnadspålägg 2015 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
L
önekostnadspålägg 2014 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2013 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2012 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)

Lönekostnadspålägg 2011 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2010 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2009 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2008 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)
Lönekostnadspålägg 2007 (obs ej faktiskt utfall utan beräknad lkp) (Word-fil)