Huvudmeny

Projektavslut

Projektavslut och avslut av aktivitet med kapital

Ett projekt avslutas alltid mot en aktivitet inom samma verksamhetsgren. Endast i undantagsfall får ett projekt avslutas mot ett annat projekt.

Avslutskontering

Berörd ekonom gör avslutskonteringen (görs i form av en omföring) i ekonomisystemet.

Exempel på avslutskontering:

Projektet 700 105100 ska avslutas mot aktivitet 700 101001. I dagsläget ser projektet ut enligt följande:

Balanserad kapitalförändring (2070) -10 000 kr
Oförbrukade bidrag (2732) -130 000 kr
Årets kapitalförändring 160 000 kr

Kontering

Konto Orgenhet Akt/proj Belopp D/K
2070 700 105100 10 000 D
2070 700 101001 10 000 K
2732 700 105100 130 000 D
39699 700 105100 130 000 K
8999 700 105100 30 000 K
2090 700 101001 30 000 D

 

Kontroll att avslutskonteringen är korrekt

Efter avslut ska man inte få upp några uppgifter om projektet i balanskontomallen och saldot på fråga verifikation ska vara noll.

Avslut/stängning av projekt och aktivitet med kapital

Projekt/aktiviteter med kapital i ekonomisystemet kan endast avslutas/stängas av avdelningen Ekonomi. Ifylld blankett för avslut av projekt lämnas till Linda Sörensen. Samma blankett utgör underlag för avslutskonteringen.

Efterkalkyl

I samband med projektavslutet ska en efterkalkyl upprättas. 

Projektpärmen (finns på G-arean)

De dokument som finns i projektpärmen om aktuellt projekt placeras i en pärm för avslutade projekt tillsammans med en kopia av avslutsunderlaget.

Blankett för avslut av projekt