Huvudmeny

Projektmappar på G

För varje projekt/Aktivitet med kapital ska det finnas en projektmapp på G med information om projektet enligt följande struktur:

Det ska även för varje orghenhet finnas:

- en mapp med inventeringsprotokoll med information om samtliga projekt och aktiviteter med kapital. För projekt där projekttiden har löpt ut ska det finnas en motivering till varför projektet ej är avslutat.

- en mapp för avslutade projekt till vilken projektmapp ska överflyttas till vid avslut i Agresso.

Inventeringsprotokoll (inventeringsprotokollet är uppdaterat 2015-11-26)
Rutin för ifyllande av inventeringsprotokoll