Huvudmeny

Anläggningsredovisning

Högskolan har tidigare definierat anläggningstillgångar som tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en ekonomisk livslängd på minst 3 år och ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr.

OBS! Från och med 1 juli 2014 ändras Högskolan i Borås organisation, och de tidigare enheterna benämnda "institutioner" försvinner, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.

Inventarier som har ett funktionellt samband med varandra ses som en fungerande enhet och där är det enhetens sammanlagda anskaffningsvärde som räknas och prövas mot beloppsgränsen. Exempel på en fungerande enhet är en datasal, en dator inklusive skärm och tangentbord, möbler i ett rum.

Blanketter

Inventeringsförordnande anläggningar (Excel-fil)