Huvudmeny

Kundreskontra

Information kundfakturering

Vid kundfakturering ska ifyllt faktureringsunderlag och eventuella bilagor skickas via e-post till ekonomi@hb.se. Om avtalet redan innehåller motsvarande uppgifter som mallen för faktureringsunderlag kan avtalet utgöra underlag för fakturering. Då behöver inte mallen fyllas i.

Vid normalfallet skickas fakturan till kunden senast tre veckor efter att underlaget har inkommit till avdelningen Ekonomi.

Kontaktpersoner för fakturering är Annika Edvardsson och Maria Andersson:

Mall fakturaunderlag (Excel-fil)