Praktik - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Praktikplatser

Regeringen har sedan 2016 gett Högskolan i Borås, och övriga statliga myndigheter, i uppdrag att erbjuda praktikplatser i samarbete med Arbetsförmedlingen för nyanlända flyktingar och för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget är nu förlängt och fortsätter fram till och med slutet av 2020.

Vill du ta emot praktikanter? Här nedan hittar du information om vad som gäller och hur du går tillväga.

Nyanlända arbetssökande

Syftet med praktiken för nyanlända är att utveckla kunskaperna i svenska språket och få ett utökat nätverk samt få kunskap om arbete på statliga myndigheter. Praktiken ska kunna kombineras med andra insatser t ex. utbildning i svenska för invandrare eller dylikt.

Personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga

Syftet med praktiken för personer med funktionsnedsättning är att förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete, oavsett arbetsmarknadssektor, med eller utan lönesubvention.

Praktikperiod

En praktikperiod kan vara tre veckor upp till sex månader.

Praktikens omfattning kan vara på heltid eller deltid, exempelvis två-tre dagar/vecka, alternativt för nyanlända halvdagspraktik för att kombinera utbildning i svenska eller liknande. 

Handledare

Respektive praktikant ska ha en handledare. En handledare kan vara det för flera praktikanter.

Att tänka på som handledare
Webbaserat handledarstöd

Hur går jag tillväga?

1. Fyll i kompetensprofil för praktikplatsen -använd mall nedan.
(Praktikplats kan initieras av medarbetare men måste förankras med närmaste chef.)

Kompetensprofil för nyanländ
Kompetensprofil för funktionsnedsättning

2. Skicka kompetensprofil till avdelningen HR.
3. Kompetensprofil skickas sedan till Arbetsförmedlingen för att matchas med lämplig praktikant utifrån uppställd kompetensprofil.
4. Arbetsförmedlingen beslutar om vem som ska tas emot som praktikant i dialog med angiven kontaktperson i kompetensprofilen
5. Planering av praktiken görs tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Praktik i staten - checklista

Mer information om Praktik i staten:
Arbetsgivarverket
Arbetsförmedlingen

Vill du veta mer eller är intresserad av att ta emot praktikant är du välkommen att kontakta Katrin Axelsson på avdelningen HR.