Huvudmeny

Rekrytering av personal

Rekrytering är en kompetens- och tidskrävande uppgift. Det är den största enskilda investering en chef fattar beslut om med konsekvenser för lång tid framåt. Arbetet med rekrytering ska därför planeras noggrant och följa vissa strukturer och ges den tid som är nödvändig för att nå bästa resultat.

Informationen på dessa sidor är i första hand riktad till chefer på högskolan och ska ses som stöd i rekryteringsarbetet.  

OBS! 1 juli 2014 ändrade Högskolan i Borås organisation, de tidigare enheterna benämnda "institutioner" finns inte längre, likaså Gemensamma förvaltningen samt Bibliotek- och läranderesurser. I dokument skrivna före 1 juli 2014 kan dessa begrepp finnas med. Dokument uppdateras löpande.

Rekryterande chef har alltid huvudansvaret för rekryteringen, HR utgör ett viktigt stöd i arbetet. I följande dokument beskrivs tillvägagångssättet vid rekrytering av personal på högskolan. 

Rekrytering av personal pdf 

Därtill finns styrdokument innehållande beskrivning av de regler som gäller vid rekrytering av personal till högskolan. 

Anställningsordning för anställningar som lärare och forskare (pdf) 
Regler vid lärarrekrytering och befordran (pdf) 
Regler vid doktorandanställning (pdf)

Inledningsvis ska ansvarig chef ta fram ett anställningsunderlag innan rekryteringen formellt kan påbörjas. Mallar för anställningsunderlag finns i Blankettarkivet.

Om en person anställs med arbetsmarknadsstöd vid högskolan, gäller följande riktlinjer (pdf).