Huvudmeny

Rutiner interna beslut

För att skapa tydlighet och enhetlighet avseende beslut fattade av styrelsen för högskolan, rektor och nämnder ska vissa rutiner följas.

Dessa rutiner bygger på att en person - handläggaren - har att se till att handlingar hanteras korrekt i processen.