Huvudmeny

Anmälan av ärenden till rektors beslutsmöten

Ärenden som enligt gällande beslutsordningar ska beslutas av rektor - interna beslut, remisser, avtal etc. - ska anmälas i nedan formulär. De uppgifter som anges i formuläret ska även framgå i bakgrundstexten i beslutsförslaget. Utöver anmälan via formuläret så ska handläggaren även skicka in det färdiga beslutsförslaget till rb-mote@hb.se.

Formulär för anmälan av ärenden till rektors beslutsmöten

 


Samråd med studentkår skett*

Remiss i organisationen skett*

Facklig information eller förhandling skett *Jämställdhetsfaktorer beaktats*