Huvudmeny

Introduktionsdagar

Högskolan i Borås introduktion utgörs av en heldag för nyanställda och hålls två gånger per år.

Syftet med dagen är att nyanställd personal ska få en bra bild av hur högskolan som myndighet är organiserad och de visioner och mål som finns för verksamheten. Vidare skall den också ge en inblick och förståelse för vilka aktörer som finns inom högskolan samt hur de arbetar.

Nästa planerade introduktionsdag äger rum den 15 mars 2018.
Tid: kl. 8:15-ca.16:30 Plats: A716
Lunch ingår.

Anmäl dig senast 1 mars. Din anmälan är bindande. Introduktionsdagen hålls på svenska.

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Anmälan

Vill du anmäla dig till lunchen?*
Jag önskar anmäla mig till rundvandring i högskolans lokaler*