Huvudmeny

Behandling av dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som arrangören har tillgång till. Syftet är att se antalet besökare till introduktionsdagen för nyanställda för att kunna boka tillräckligt stor lokal samt mat. Uppgifterna i databasen kan föras över till Excel där uppgifter blir sökbara och kan komma att lämnas till en extern part såsom restaurang/cateringfirma.

Uppgifterna kommer även att skickas som e-post till ansvariga för introduktionsdagen.