Huvudmeny

Produktionsverktyg

Högskolan har ett nytt produktionsverktyg för att underlätta skapandet av enklare trycksaker.

I produktionsverktyget kan du som användare själv skapa affischer, namnskyltar till konferenser/event och roll-ups utifrån bestämda mallar. Du fyller i den text du vill ha, väljer en lämplig bild och skapar din pdf. Därefter skickas din pdf till avdelningen Kommunikation via systemet för godkännande.

Du skapar själv din användare och loggar in på hb.ineko.se (extern webbsida).

En kortfattad instruktion för hur du använder verktyget (pdf).

Har du några frågor kring verktyget hör du av dig till kommunikation@hb.se.